Taalcursus Nederlands voor bedrijven in de zorg


Wat is Taal in de Zorg?

Een goede beheersing van de Nederlandse taal is essentieel voor de patiëntveiligheid. Dit geldt voor patiënten én medewerkers. Taal in de Zorg werkt samen met instellingen en organisaties om de laaggeletterdheid in de zorg terug te dringen. Taal in de Zorg geeft voorlichting, advies en training, maar ook concrete hulp bij de implementatie van beleid op dit gebied in de dagelijkse praktijk.

 

Taal in de Zorg voor organisaties

Taal in de Zorg is de samenwerkingspartner bij het signaleren en bestrijden van laaggeletterdheid. Taalvaardige mensen hebben over het algemeen ook betere gezondheidsvaardigheden. Taal in de Zorg helpt bij het bewustwordingsproces en biedt ondersteuning bij de aanpak van de problematiek. Dit kan heel concreet met bijvoorbeeld het bieden van hulp bij in- en externe communicatie, taaltrainingen voor patiënten en medewerkers of het herschrijven van werkinstructies in heldere taal.

 

Taal in de Zorg voor medewerkers

Medewerkers in de zorg die de Nederlandse taal goed beheersen, functioneren beter op hun werk. Ze maken minder fouten bij bijvoorbeeld het uitreiken van medicatie en kunnen de overdracht en het cliëntendossier beter begrijpen. Bovendien communiceren ze makkelijker met collega’s, artsen, cliënten en bezoekers. Taalvaardige medewerkers ervaren ook minder stress, zijn meer zelfredzaam en hebben meer kans om door te groeien. Taal in de Zorg biedt concrete ondersteuning voor laaggeletterde werknemers, bijvoorbeeld met een cursus Nederlands in de Zorg.

 

Taal in de Zorg voor patiënten

Doelgericht taalonderwijs draagt bij aan de zelfredzaamheid van patiënten. Laaggeletterden kampen vaak met beperkte gezondheidsvaardigheden. Ze hebben moeite om informatie over hun gezondheid te begrijpen en hun weg te vinden in de gezondheidszorg. In de cursussen van Taal in de Zorg is er aandacht voor lezen, schrijven, beter begrijpen en spreken. Met het verbeteren van al deze taalvaardigheden werken cursisten ook aan hun gezondheidsvaardigheden.

 

Doelstellingen op het gebied van Gezondheidsvaardigheden

 

  • Het adviseren en begeleiden van organisaties in de zorg bij de signalering van laaggeletterdheid.
  • Het vertalen van het beleid op het gebied van laaggeletterdheid in concrete maatregelen en ondersteuning bij de implementatie in de dagelijkse praktijk.
  • Het leveren van een structurele bijdrage aan de geletterdheid van medewerkers in de zorg, zodat zij beter functioneren op hun werk en meer doorgroeimogelijkheden hebben.
  • Het vergroten van de zelfredzaamheid van patiënten en cliënten door het verbeteren van taal- en gezondheidsvaardigheden.
  • Het delen van kennis over (laag)geletterdheid met andere partners om zo de gezondheidsvaardigheden van alle betrokkenen in de zorg te verbeteren.

 

Initiatieven op het gebied van gezondheidsvaardigheden

 

Een paar voorbeelden van de initiatieven van Taal in de Zorg:

  • Speciaal voor laaggeletterde medewerkers organiseert Taal in de Zorg de doelgerichte taalcursus Nederlands in de Zorg. De cursus is geschikt voor anderstalige werknemers, maar ook voor medewerkers van wie Nederlands de moedertaal is. De training sluit aan op de dagelijkse praktijk van het werken in de zorg en wordt op maat gemaakt aan de hand van de specifieke wensen van de opdrachtgever en de werkzaamheden van de deelnemers.
  • Taal in de Zorg organiseert diverse taaltrajecten voor laaggeletterden. Naast het verbeteren van de taalvaardigheid krijgen cursisten ook meer inzicht in hun eigen gezondheidsvaardigheden en kennis van de gezondheidszorg.
  • Rondom gezondheidsthema’s als diabetes, gezonde voeding en voldoende beweging werkt Taal in de Zorg aan het verbeteren van taalvaardigheden.

 

 

Daarnaast is Taal in de Zorg is btw-vrij en erkend door het Ministerie van Onderwijs.

Taal in de Zorg is onderdeel van Taal in het Bedrijf.

Neem voor meer informatie contact met ons op via 020-7920017 of info@taalinhetbedrijf.nl.

Copyright © Taal in het bedrijf.

Contact Us